Računovodstvo Knjigovodstveni program Besplatan Infokom program za računovodstvo StepOne - popis modula


stepone-program-knjigovodstvo

Besplatan program za računovodstvo i cjelokupno poslovanje - StepOne programski paket poduzeća Infokom iz Zagreba opisan je u jednom od prethodnih članaka. U nastavku slijedi popis svih modula programa Step One.

NAPOMENA: od 2011 program više NIJE dostupan za zemlje izvan Hrvatske.

Komercijalno poslovanje

Nabava i uvoz

 • Domaca nabava (Pregled nabavljenih kolicina , Narudžbe , Pregledi narudžbi , Zahtjevi nabavi, Upit dobavljacu)
 • Uvoz (Ino narudžba / zakljucak, Nadzorna knjiga, Placanja po nadzornoj knjizi)

Veleprodaja i izvoz

 • Izvoz (Pregled priljeva deviza, Pregled JCD-ova i placanja, Lista veza JCD-ova i faktura, Nadzorna knjiga izvoza)
 • Uvjeti prodaje (Ugovori, Odobrenja/terecenja, Blokada partnera, Cjenici i akcije)
 • Cijene (Akcije, Kopiranje cjenika, Vrste cjenika, Ispis cjenika)
 • Prodaja po fazama (Zakljucnice, Dostavnice kupcima, Fakturiranje po otpremi)
 • Izravna prodaja (Ponude kupcima, Fakturiranje usluga, Fakturiranje robe)
 • Izvještaji o prodaji (Realizirana prodaja, Lista izlaznih racuna, Promet robe za dobavljaca, Rang lista kupaca (IFE), Rang lista dobavljaca (UFE), Lista narudženica)

Maloprodajno poslovanje

 • Maloprodaja (Automatska temeljnica, Maloprodajni racun, Kopija racuna, Zatvaranje smjene)
 • Prebrojavanje utrška (Zatvaranje smjene, Placanja u maloprodaji, Storniranje racuna)
 • Ostale obrade (Ispis etiketa, Datoteka za vagu, Akcije)
 • Pregledi i liste (Knjiga šanka, Analiticka kartica artikla, Pregled maloprodaje, Trgovacka knjiga, Artikli bez prometa, Knjiga primitaka i izdataka, Stanje maloprodaje)

Matični podaci

 • Knjiga pošte (Tip pošte, Odredište pošte, Knjiga pošte)
 • Podaci o artiklima (BARCODE-ovi, Artikli, Ostali podaci o artiklima, Ispis etiketa, Grupa robe)
 • Podaci o partnerima (Poslovni partneri, Vrste partnera, Referenti )
 • Ostali podaci (Mjesta, Države, Županije, Opcine, Banke, Skladište)
 • Podaci o carinjenju (Carinarnice, Vrsta uvoza/izvoza, Namjena uvoza/izvoza, Vrsta prijevoza, Carinski poslovi)
 • Podaci o prodaji i isporuci (Nacini isporuke, Nacini placanja, Blagajne u maloprodajama)

Skladište i proizvodnja

Skladišno poslovanje

 • Ulaz u skladište (Prijem od dobavljaca, Ulaz iz proizvodnje, Povrat iz proizvodnje)
 • Sitni inventar (Izdavanje S.I. sa skladišta, Zaduživanje sitnog inventara, Pregled sitnog inventara)
 • Izlaz sa skladišta (Izdavanje kupcima, Izlaz u proizvodnju, Izlaz u druge svrhe)
 • Ostale skladišne evidencije (Unos reversa, Pregled reversa, Rucni unos pocetnog stanja, Skladišne temeljnice –ULAZ, Skladišne temeljnice –IZLAZ, Formiranje zaduženja normativa)
 • Kalkulacije (Interna kalkulacija izlaz, Interna kalkulacija ulaz, Primka / kalkulacija, Nivelacije u maloprodaji)
 • Inventure (Unos pred inventure, Pred invent.->Inventura, Unos inventure, Knjiženje viška i manjka, Pregled inventure)

Proizvodnja

 • Pogonsko knjigovodstvo (Evidencija relacija puta, Unos relacija puta, Relacije, Cijena puta, Izvještaji)
 • Izdavanje po proizvodnim nalozima (Terecenje drugog naloga, Predaja proizvoda iz proizvodnje, Ulaz materijala u proizvodnju, Evidencija rada u proizvodnji)
 • Izvještaji o proizvodnji (Usporedba plana i proizvodnje, Utrošci / sastavnice, Rad djelatnika, Proizvedene kolicine)
 • Sastavnice –normativi (Plan proizvodnje, Sastavnice –normativi, Bilanca resursa)
 • Maticni podaci proizvodnje (Razine dorade, Moduli)
 • Radni nalozi (Pregled prometa po nalogu, Zatvarenje naloga, Brisanje naloga, Radni nalozi, Lista naloga)

Računovodstvo

Dugotrajna imovina

 • Maticni podaci (Sredstva, Grupe amortizacije, Lokacije sredstava)
 • Knjiženje (Knjiženje, Obracun amortizacije, Temeljnica za GLK)
 • Pregledi glavne knjige (Lista sredstva, Lista promjena vrijednosti, Kartice sredstava, Izvješca o amortizaciji)

Knjigovodstvo zaliha

 • Ulazni racuni (Ulazni racuni, Lista ulaznih racuna)
 • Pregledi cijena koštanja (Kontrola promjena cijena, Izvješce o cijenama koštanja, Pregled troškova proizvodnje, Dokumenti bez vrijednosti)
 • Obracun nabave (Kalkulacije, Lista kalkulacija, Pregled primki i kalkulacija)
 • Obracun cijene (Obracun cijene, Rucne nivelacije NC, Definicija obr. Razdoblja, Niv. zalihe na zadnju MPC, Niv. na prosjecnu NC)
 • Pregledi robnog (Materijalno robne kartice, Stanja skladišta, Pregled ulaza i izlaza, Dnevnici prometa, Rekapitulacije, Statisticki izvještaj)

Knjigovodstvo partnera

 • Zatvaranje i knjiženje (Automatsko zatvaranje, Pocetno stanje, Rucno zatvaranje, Kontrola zatvaranja, Završne tecajne razlike, Lista zatvaranja, Razvezivanje stavaka)
 • Kamate (Kamatne stope, Obracun kamata)
 • Pregledi i izvješca PAR (Rang lista potraživanja od kupaca, Rang lista dugovanja dobavljacima, Salda po partnerima, Potraživanja po rocnosti, Dnevnik knjiženja, Rekapitulacije, Lista za kompenzaciju, Kartica partnera)

Glavna knjiga

 • Definiranje financijskih izvještaja (Ispis / spremanje bilanci, Definiranje financijskih izvještaja, Ispis spremljenih bilanci, Unos i ispis plana)
 • Organizacijski podaci (Kontni plan, Troškovne jednice, Nosioci troš. i prih., Dokumenti)
 • Knjiženje (Nacini knjiženja za auto. tem., Temeljnice, Automatska temeljnica, Dokumenti auto.tem., Zatvaranje klasa 4 i 7, Prijedlog kompenzacija)
 • Financijska operativa (Nalozi za placanje, Žiro racuni, Blagajna, Uplatnice/Isplatnice, Putni nalozi, Valute/Tecajevi)
 • Pregledi glavne knjige (Ispis prometa, Ispis dnevnika, Kartica glavne knjige, Pregled salda po dokumentima, Ispis spremljenih a neknjiženih dokumenata)
 • Porezna evidencija (Prijava poreza, Knjiga ulaznih racuna, Knjiga izlaznih racuna)

Plaće i kadrovi

 • Maticni podaci (Opcine, Djelatnici, Sistematizacija, Kreditori, Primanja, Doprinosi, Odbici i dodaci, Porezi i prirezi, Porezne olakšice, Godišnji odmori, Ostali podaci)

Definiranje ugovora

 • Obracun placa i naknada (Parametri obracuna, Radne liste, Konfig. parametri place, Unos stavki, Kontrolna lista, Unos kredita, Probni obracun, Obracunski listici, Pregled obracunatih podataka {Rekapitulacije: UKUPNO, Po opcinama, RS obrazac, Po strucnim spremama, Zaposlenici prema visini neto place, Po poslovima, Isplacena bruto i neto placa; Liste: Doprinosi, Odbici i dodaci, Krediti, Vrste isplata, Isplatna lista, Kartice djelatnika, Satnica, Porezna kartica, Liste po VP, ER1, M4}, Knjiženje, Temeljnice)
 • Pregledi (Pregled Ugovora, Po strucnim spremama, Dobne grupe, Fluktuacija, Ostala znanja, Liste po uvjetima, Liste clanova obitelji, Staž i jub. Nagrade, Lista veza)
 • Drugi dohodak

Održavanje sustava

Formiranje novog poduzeća

Arhiviranje podataka

Aktualizacija I prijava greške

Komentari  

 
+5 # Ponedjeljak, 23 Veljača 2009
čini se da ovaj program sadrži module za računovodstvo ali i ostatak poslovnih procesa
 
 
-4 # tajana Petak, 27 Veljača 2009
Citiranje knjigovođa:
čini se da ovaj program sadrži module za računovodstvo ali i ostatak poslovnih procesa

U pravu ste, program obuhvača module koji prelaze potrebe knjigovođa. Program stoga može služiti za vođenje cjelokupnog poslovanja nekog poduzeća.
 
 
+3 # Subota, 26 Rujan 2009
:-)
 
 
+39 # Četvrtak, 27 Svibanj 2010
moje iskustvo (kupljena licenca za firmu na 5 stanica) - uz puno muke sam dobio približno što sam od programa tražio, al ima hrpu nelogičnosti koje morate debelo platiti da bi vam popravili. Na kraju su jednostrano ukinuli aktualizacije iako vam u svim brošurama i ponudama i kontaktima obećavaju besplatnu uslugu. Da bi ju imali, morate plaćati mjesečni danak. Sve u svemu za te novce možete dobiti puuuno bolji program uz stalnu podršku - znači što dalje od ovog programa. Ja moram jer sam ga debelo platio.
 
 
-50 # Petak, 28 Svibanj 2010
Poštovani gospodine 'Tomo' šteta što imate loša iskustva sa programom jer upravo ja mogu reći da imam odlična. Posebno mogu pohvaliti aktualizaciju verzija koja mi omogućava jednostavno preuzimanje svih zakonskih promjena i poboljšanja. Možda je problem u vama?!
 

Unos novog komentara


Sigurnosni kod
Nova slika sigurnosnog koda

Marketing

Kontakt za program

Kao samostalni računovođa i konzultant za računovodstvene programe u člancima odgovaram na najčešća pitanja korisnika.

kontakt-za-racunovodstveni-programKontakt za dostavu besplatnog instalacijskog CDa programa

Metuzalem ukratko

Metuzalem predstavlja kombinaciju iskustva, znatiželje, mudrosti i znanja. Metuzalem je poduzeće koje se bavi novim tehnologijama i vođenjem web projekata, financijama i marketingom. Vlasnica, Tajana Mrazović ima 15 godina iskustva u web projektima.

metuzalem-web-stranice +385 (0) 95 908 6945
Zagreb - Croatia
www.metuzalem.hr
www.metuzalem.com
blog.metuzalem.hr

Oglašavanje